Søknad om barnehageplass 2020/21

Søknadsfrist for barnehageåret 2020/21 er 15.02.20

Vi ønsker deg velkommen som søker i Fjordsyn barnehage.

Strand kommune har samordna opptak av barn i kommunale og private barnehager. 

Barnehageplass søkes via oppvekstportalen til Strand kommune:

 https://www.strand.kommune.no/tjenester/barn-familie-og-sosiale-tjenester/barnehage/