Søknad om barnehageplass 2017/18

Søknadsfrist for barnehageåret 2018/19 er 15. februar.

Vi ønsker deg velkommen som søker i Fjordsyn barnehage.

Her finner du søknadsskjema på Strand kommune sin hjemmeside.

Du kan også få søknadsskjema tilsendt ved å ta kontakt med barnehagen, tlf. 51 74 00 30.

Vi har samordna opptak med kommunen. Alle søknader skal derfor sendes direkte til Strand kommune.

 

Barnehagen har ansatt kokk i 60% stilling. Vi serverer av og til felles lunsjj.

 

Endringsmelding - dette er bare for de som allerede har plass i Fjordsyn barnehage, men som vil endre oppholdstid Søknad om endring av plass