Verdiplattformen

NLM barnehagene har utarbeida en verdiplattformen for arbeidet i barnehagene.

Du finner den her:
VERDIPLATTFORMEN 06.09.17