Om barnehagen

Fjordsyn eies og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband, og vi driver vår virksomhet i henhold til kristen formålsparagraf.

Barnehagen blei åpna i 1981 med 2 avdelinger. I 2004 blei barnehagen utbygd til 4 avdelinger, i 2007 blei den 5. avdelingen tatt i bruk.

Våre åpningstider er 6.30 - 16.45.

Fjordsyn barnehage har 3 avdelinger 3-6 år og 2 avdelinger 0-3 år, til sammen 82 heile plasser. Vi tilbyr 40, 50, 60, 80 og 100% plasser.

Barnehagen ligger i et boligfelt på Tau. Barnehagen har et stort og flott uteområde. I tillegg har vi et friområde som grenser til barnehagen til vår disposisjon.

Utenom vanlige bolighus har vi en kolonialbutikk like ved barnehagen. Litt lenger borte har vi også skoler, bibliotek, post, bank, helsesenter og badestrand.

Våre satsingsområder er :

  • Sosial kompetanse
  • Språk
  • Turer i nærmiljøet og naturen
  • Bibelsamlinger
  • På golvet sammen med barna