Søknad om barnehageplass 2017/18

Søknadsfrist for barnehageåret 2017/18 er 15. februar.